Slovník pojmů

Slovník: Dohoda o provedení práce (DPP)

· 16 sek čtení >

Zakládá pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mimo pracovní poměr. Dohoda o provedení práce je využívána zejména pro práce v menším rozsahu, a to nepřesahujícím 300 hodin v kalendářním roce.

Nepřesahuje-li odměna za práci 10.000,- Kč měsíčně, nevzniká zaměstnavateli povinnost k odvodům na zdravotním a sociálním pojištění zaměstnance.