Právní tipy, Slovník pojmů

Sporný a nesporný rozvod: Co byste měli vědět?

Jste v manželství, které nefunguje a plánujete rozvod? Ve spolupráci s advokátní kanceláří OK Legal jsem pro Vás přichystali krátký článek na téma...

· 1 min čtení >
rozvod

Jste v manželství, které nefunguje a plánujete rozvod? Ve spolupráci s advokátní kanceláří OK Legal jsem pro Vás přichystali krátký článek na téma rozvod.

Výhody nesporného rozvodu

  • diskrétnost – soud nezkoumá důvod rozvratu manželství,
  • rychlost – manželství je (pokud jsou splněny všechny podmínky nesporného rozvodu) rozvedeno na jednom jednání,
  • komplexní řešení – není potřeba žádných dalších jednání či soudních řízení zejména ve vztahu k vypořádání společného majetku manželů

Nevýhody sporného rozvodu

  • tzv. praní špinavého prádla před soudem – soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství (důvody, proč spolu manželé již nežijí jako manželé), za tímto účelem provádí výslech manželů a případně i svědků a další důkazy
  • délka řízení – řízení v případě sporného rozvodu bývá výrazně delší a jeho délka se může, samozřejmě podle okolností, pohybovat i v řádu let
  • nutnost vypořádat vztahy manželů k nezletilým dětem – pokud se manželé neshodnou na tom, zda se chtějí rozvést, není zpravidla možná ani dohoda ohledně péče o nezletilé děti. V takovém případě je pak nutné vést další řízení, v němž o péči o nezletilé děti manželů rozhodne soud.
  • nutnost následně vypořádat společné jmění manželů – v rámci řízení o sporném rozvodu není vypořádáno společné jmění (majetek) manželů, je tak nutné tuto záležitost řešit zvlášť po právní moci rozsudku o rozvodu manželství
rozvod
Čeká Vás sporný nebo nesporný rozvod?

Potřebuji pomoc advokáta?

Zastoupení advokátem není v případě rozvodu manželství a souvisejících záležitostí povinné. Jednoznačně jej však lze doporučit. I v případě nesporného rozvodu je potřeba připravit několik právních dokumentů počínaje příslušnými dohodami (péče o nezletilé děti, vypořádání společného jmění manželů) a konče potřebnými návrhy v rámci soudního řízení (návrh na schválení dohody manželů ohledně péře o nezletilé děti, návrh na rozvod manželství).

Výhodou právního zastoupení advokátem je také mnohdy výrazně snazší jednání stran o obsahu dohod či vzájemném postupu v rámci řízení o rozvod manželství, protože advokáti nejsou ve věci jakkoliv osobně nebo dokonce citově angažováni. Advokát Vám také vysvětli Vaše práva a povinnosti související s rozvodem manželství a provede Vás profesionálně celým procesem s tímto spojeným.