Právní tipy, Slovník pojmů

Q&A – Společné jmění manželů (SJM) – Díl 2.

· 2 min čtení >

Díl 2. – praktické otázky

Pozn. Následující odpovědi vychází z předpokladu, že žádná smlouva ohledně SJM uzavřena nebyla a SJM se řídí
tzv. zákonným režimem – viz Q & A – Společné jmění manželů (SJM) díl 1.

Před uzavřením manželství jsem si
koupil/koupila byt. Znamená to,
že sňatkem se
vlastníkem bytu stává i můj +
manžel/manželka?
Ne. Majetek nabytý jedním z manželů před
uzavřením manželství je tzv. výlučným
majetkem tohoto manžela a nestává se po
svatbě společným jměním.
Po svatbě, jako svatební dar, mi rodiče darovali auto. Patří auto do SJM?Ne. Jedná-li se o dar jen jednomu z manželů, je
tento dar výlučným majetkem obdarovaného
manžela a nenáleží do SJM (pozor ovšem na
situaci, kdy je dar určen oběma manželům
společně).
Po svatbě jsem zdědil/a pozemek po babičce.
Patří pozemek do SJM?
Ne. Věci, které jeden z manželů nabyl jako
dědictví, jsou výlučným majetkem tohoto
manžela a nestávají se součástí společného
jmění manželů.
Po svatbě jsem uzavřel/uzavřela bez účasti
manžela/manželky smlouvu, na základě které jsem koupil pozemek. Kupní cenu jsem zaplatil/zaplatila ze společných úspor.
V katastru nemovitostí jsem zapsán/a jako jediný vlastník. Je pozemek součástí SJM?
Ano. Součástí SJM je vše, co nabyli manželé
společně nebo i jeden z manželů za doby trvání
manželství. V tomto případě nebude rozhodující
ani zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Před svatbou jsem založil/založila společnost s ručením omezeným a jsem nadále jejím
společníkem. Patří obchodní podíl ve společnosti do SJM?
Nepatří, opět se jedná o majetek nabytý jedním
z manželů před uzavřením manželství a je to proto majetek výlučně jednoho z manželů.
Pozor ale na zisk vyplacený společností
manželu-společníkovi – tento již v rozsahu
čistého zisku do SJM náležet bude.
Stal/stala jsem se společníkem obchodní
společnosti po svatbě, do společnosti jsem
vložil/vložila společné úspory. Patří obchodní
podíl do SJM? Je automaticky společníkem i
manžel/manželka?
Obchodní podíl nabytý jedním z manželů za
doby trvání manželství bude součástí SJM.
Druhý z manželů se však z tohoto důvodu
společníkem společnosti nestane.
Zdědil/zdědila jsem po babičce 5 mil. korun a za
ně si pořídil/pořídila byt. Je byt součástí SJM?
Není, jedná se o výlučné jmění jednoho
z manželů, který byt takto nabyl.
Mám byt ve výlučném jmění. Je příjem
z nájemného součástí také mým výlučným
majetkem?
Ne, resp. ne zcela. V rozsahu čistého zisku
(výnos z nájemného po odečtení nákladů) se
stává součástí SJM.
Mám dluh, který je výlučný, ale vznikl již za
trvání manželství. Může exekutor v rámci
exekuce postihnout i majetek v SJM?
Ano, může. Rozsah takto prováděné exekuce na
majetek v SJM lze omezit, jen pokud dluh vznikl
proti vůli druhého manžela a tento bezodkladně
vyjádřil svůj nesouhlas s dluhem.
Uzavřel/uzavřela jsem za trvání manželství
úvěrovou smlouvu na částku vysoce převyšující
naše majetkové poměry bez souhlasu
manžela/manželky. Je dluh z této smlouvy
součástí SJM?
Ne, součástí SJM nejsou dluhy, které převzal jen
jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se
přitom jednalo o obstarávání každodenních
nebo běžných potřeb rodiny.