Právní tipy

Advokátní úschova – stojí za to nebo jde o zbytečné utrácení?

Prodej nemovitosti přitom není nic jednoduchého, a to ani v otázce úhrady kupní ceny. Východisko nabízí právě advokátní úschova.

· 1 min čtení >

Většina lidí kupuje či prodává nemovitost jednou za život. Není se tak čemu divit, pokud nemají přesnou představu, jak celý proces probíhá a na co si dát pozor.

Prodej nemovitosti přitom není nic jednoduchého, a to ani v otázce úhrady kupní ceny. Zpravidla jde o miliony a platba takto vysoké částky by měla být odpovídajícím způsobem ošetřena. Nemovitosti jsou specifické v tom, že kupující se stává vlastníkem až po přepisu nemovitosti v katastru nemovitostí na jeho osobu, což trvá nejméně 20 dní od podpisu kupní smlouvy.

Měl by tedy prodávající svou nemovitost převést do vlastnictví kupujícího dříve, než má jistotu, že kupní cena bude kupujícím uhrazena?

Nebo lze doporučit kupujícímu, aby kupní cenu uhradil prodávajícímu před tím, než mu nemovitost bude převedena do vlastnictví?

Jednoznačně ne.

V obou z těchto případů totiž může dojít k tomu, že dotyčný přijde o nemovitost i peníze. Východisko nabízí právě advokátní úschova.

Jak to funguje?

Princip je jednoduchý – jde o dočasné odložení peněz na neutrálním místě (u advokáta) a vyplacení v předem sjednaném okamžiku. Při správném nastavení úschovy prodávající získá jistotu, že kupující skutečně má prostředky k úhradě kupní ceny, a že dojde k jejich převodu na jeho účet po přepsání nemovitosti v katastru. Kupující si naopak tímto způsobem zajistí, že se kupní cena nedostane k prodávajícímu do doby, než dojde k převodu vlastnictví nemovitosti na kupujícího.

Pokud se smluvní strany rozhodnou využít při prodeji nemovitosti advokátní úschovu, zpravidla bude postup následující:

  1. uzavře se smlouva o smlouvě budoucí a smlouva o advokátní úschově;
  2. kupující složí kupní cenu na zvláštní účet advokátní úschovy;
  3. po složení kupní ceny se podepíše kupní smlouva a dojde k podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;
  4. po přepisu vlastnického práva na katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího se kupní cena advokátem vyplácí prodávajícímu.

Pokud by v předem stanovené lhůtě nebyly splněny podmínky pro výplatu kupní ceny (nedojde k převodu vlastnického práva, dojde k neočekávanému zatížení nemovitosti, exekuci apod.), je advokát povinen kupní cenu z advokátní úschovy vrátit zpět kupujícímu.

Podmínky poskytování advokátních úschov advokátní kanceláří OK LEGAL naleznete zde. Posuďte sami, zda se vzhledem k hodnotě kupované/prodávané nemovitosti souvisejícím rizikům tato služba vyplatí.