Právní tipy

Jedinečná příležitost uhradit exekuce bez vedlejších nákladů

Milostivé léto je v České republice jedinečná, mimořádná a jednorázová akce, jak pomoci dlužníkům snadněji a hlavně levněji uhradit své dluhy.

· 2 min čtení >

Pokud jste (i) fyzická osoba, a máte (ii) dluh vůči státu (přehled všech subjektů uvádíme níže), který (iii) vymáhá soudní exekutor, můžete od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 využít tzv. milostivé léto

V České republice jde o jedinečnou, mimořádnou a jednorázovou akci, jak pomoci dlužníkům snadněji a hlavně levněji uhradit své dluhy.

Milostivé léto

V čem je to výhodné?

Pokud do 28. ledna 2022 uhradíte v exekučním řízení (i) tzv. jistinu (původní dluh), a (ii) náklady exekuce v částce 750,-Kč, nebudete muset hradit žádné úroky z prodlení či jiné příslušenství jako jsou náklady právního zastoupení v soudním řízení. 

Exekutor následně sám exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících neuhrazenou jistinu.

Jak na to?

Nejprve je vhodné si zjistit důvod svých exekucí (resp. kdo je osobou oprávněnou z exekuce a zda jsou tak naplněny podmínky pro využití „akce“), ideálně z Centrální evidence exekucí. Ten je možné získat online, nebo na jakékoliv pobočce Czech POINTu, případně můžete napsat přímo exekutorovi. 

Následně svého exekutora informujte o využití „milostivého léta“ a požádejte jej o sdělení výše jistiny, kterou je nutné uhradit. 

Na závěr uhraďte exekutorem sdělenou jistinu a částku 750,-Kč (resp. 907,50 Kč, je-li exekutor plátcem DPH) a do poznámky k platbě uveďte „milostivé léto“. 

Pak už jen čekejte na rozhodnutí exekutora o zastavení exekuce. 

Pokud si nejste jistí postupem či zněním dopisu exekutorovi, je možné využít některý z předem připravených vzorů podání zpracovaných Ministerstvem spravedlnosti.

Poznámka na závěr

Subjekty, kterým dlužíte mohou být:

 1. Česká republika (např. dluhy na zdravotním či sociálním pojištění),
 2. územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, (např. neuhrazené poplatky za popelnice, psa)
 3. státní příspěvková organizace,
 4. státní fond,
 5. veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 6. dobrovolný svazek obcí,
 7. regionální rada regionu soudržnosti,
 8. příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 9. ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 10. obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 11. státní podnik nebo národní podnik,
 12. zdravotní pojišťovna,
 13. Český rozhlas nebo Česká televize (např. poplatky za rozhlasové nebo televizní vysílání), nebo
 14. právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“) (např. ČEZ)

K této akci se již připojily i některé soukromoprávní společnosti, jako například HomeCredit, AirBank, Moneta nebo Česká spořitelna. U těchto společností doporučujeme postup s nimi nejprve ověřit.

Kdy akce naopak využít nelze?

Pokud je Váš dluh 

 • peněžitým trestem nebo jinou majetkovou sankcí (př. pokuta), která Vám byla uložena v trestním řízení pro spáchání úmyslného trestného činu, 
 • pohledávkou na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti, či 
 • pohledávkou věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví. 

Dále pokud jste v insolvenci. 

Stejně tak tehdy, pokud Váš dluh vymáhá přímo soud, finanční úřad jako správce daně nebo OSSZ.

Pokud i po tomto článku stále tápete v tom, zda, případně jak této akce využít, můžete se kdykoliv obrátit na naši advokátní kancelář, rádi Vám pomůžeme.

Autor článku: Mgr. Kateřina Flegrová, advokátka z kanceláře OK Legal

Profil kanceláře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *