Právní tipy

Pozor na vymezení předmětu podnikání!

Vlastníte společnost a v obchodním rejstříku máte v kolonce předmět činnosti uvedeno jen obecné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1...

· 3 min čtení >

(dle rozsudku NSČR, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, ze dne 12.05.2021)

Vlastníte společnost a v obchodním rejstříku máte v kolonce předmět podnikání uvedeno jen obecné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“? Měli byste zpozornět! Nejvyšší soud ČR (NSČR) v nedávném rozhodnutí označil takové vymezení předmětu činnosti za neurčité a rozporné se zákonem. Tento článek vám poradí, jak nastalou situaci řešit.

O čem Nejvyšší soud rozhodl a jaké jsou důsledky?

Určení „předmětu činnosti“ nebo „předmětu podnikání“ je povinnou součástí zakladatelského dokumentu každé společnosti. To platí pro společenské smlouvy SRO, stanovy akciových společností i obdobné dokumenty jiných právnických osob. Účelem je stanovit čím se daná společnost bude zabývat. Předmět činnosti nebo podnikání se ze stejného důvodu zapisuje i do obchodního rejstříku.

V praxi je poměrně časté, že společnosti svůj předmět podnikání jasně nedefinují a místo konkrétní činnosti použijí pouze odkaz na zákonné vymezení kategorie tzv. volných živností, tedy slovní spojení: „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Konkrétní živnosti pak mají dle potřeby ohlášené na živnostenském úřadě. Tento postup byl považován za praktický, jelikož společnostem umožňoval flexibilně rozšiřovat činnost, bez nutnosti měnit zakladatelský dokument a zápis v rejstříku. Až dosud v tom nebyl žádný problém. NSČR nicméně v nedávném rozhodnutí zaujal názor, že takové vymezení není dostačující.

Soud

Kde je problém?

Podle NSČR totiž slovní spojení „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ není dostatečně určité. Živnostenský zákon tímto spojením označuje cca 80 někdy až diametrálně odlišných činností, a bez upřesnění nelze zjistit, kterou z nich si společnost zvolila, a čím se tedy má skutečně zabývat. Neurčité ujednání je pak podle § 553 občanského zákoníku zdánlivé (nicotné), nepřihlíží se k němu, a tedy jako by neexistovalo. Pokud je takový předmět podnikání nebo činnosti zapsaný v obchodním rejstříku, je to dle NSČR v rozporu s § 25 odst. 1 písm. (b) zákona o veřejných rejstřících (ZVR), a je nutné zjednat nápravu.

Popsaný závěr NSČR dalekosáhlé dopady na společnosti, které mají v zakladatelském dokumentu (společenská smlouva, stanovy) nebo v obchodním rejstříku předmět podnikání nebo činnosti vymezen tímto. způsobem. Ponecháme-li stranou možné spory mezi společníky spojené se zmíněnou „vadou“ zakladatelského dokumentu, lze předpokládat, že rejstříkové soudy budou vyzývat společnosti ke zjednání nápravy (§ 9 odst. 1 ZVR). Společnosti, které by takové výzvě nevyhověly, se vystavují riziku pořádkové pokuty do výše 100.000 Kč, popř. zrušení. Současně může soud rozhodnout o tzv. neplatnosti společnosti podle § 129 občanského zákoníku, což by mělo za následek její likvidaci.

A co teď?

Vzhledem k tomu, že dotčených společností je opravdu mnoho, domníváme se, že může trvat skutečně až několik měsíců, než se začnou závěry rozhodnutí NSČR projevovat v praxi. Přestože je možné dělat „mrtvého brouka“ a vyčkávat výzvy rejstříkového soudu, doporučujeme všem společnostem, aby provedly nápravu co nejdříve samy. A to především z důvodu, aby měly své zakladatelské dokumenty dostatečně určité a v souladu se zákonem a aby tomu odpovídal též jejich zápis v obchodním rejstříku. Předejdou tak možným rizikům a sporům.

Podnikání

Dalším důvodem, proč celou situaci začít řešit co nejdříve, je to, že jakmile se o nutnosti provedení uvedených změn dozví široká veřejnost (prozatím je rozhodnutí poměrně čerstvé), lze očekávat velký nápor na notáře a rejstříkové soudy. Nově zakládané obchodní korporace, by měly závěry NSČR brát v úvahu a přizpůsobit jim obsah zakladatelského dokumentu (stanov, zakladatelské listiny, společenské smlouvy) již při jejich sepsání.

Jak na to?

Pokud se Vás rozhodnutí NSČR týká, rádi bychom Vám nabídli stručný postup, jak situaci řešit:

  1. Je třeba uskutečnit valnou hromadu a vydat rozhodnutí, kterým se upřesní článek vymezující
    předmět činnosti. Rozhodnutí bude vyžadovat většinu nutnou pro změny společenské
    smlouvy (ze zákona 2/3 hlasů) a musí o něm být pořízen notářský zápis.
  2. Nové vymezení předmětu podnikání by mělo odpovídat rozhodnutí NSČR. V praxi bude vhodné si do něj zakomponovat ty činnosti, které má společnost aktuálně ohlášeny u živnostenského úřad nebo které ohlásit plánuje. Popřípadě je možné vymezit předmět podnikání jiným způsobem, který ale musí být jednoznačný a dostatečně konkrétní.
  3. Zapsat nově vymezený předmět podnikání do obchodního rejstříku. K tomu bude nezbytné doložit též všechna aktuální živnostenská oprávnění. Zápis může provést i notář.

Vyhledejte právní radu

Pokud je neurčitý předmět podnikání (činnosti) pouze v obchodním rejstříku a vymezení ve společenské smlouvě nebo stanovách je jednoznačné, postačí provést pouze změnu zápisu (bod 3) .
V každém případě požádejte při nápravě o součinnost právního poradce.

Pokud byste s čímkoliv (nejen) s výše uvedeným potřebovali pomoci, náš tým je Vám k dispozici! Stačí jít na LegalList.cz, tam najdete velký výběr advokátních kanceláří, s jasnou cenou za poskytovanou službu a hodnocením z Google.

Článek napsala kancelář OK Legal
Profil kanceláře