Slovník pojmů

Slovník: Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

K výkonu práce pro jinou osobu může dojít také na základě dohody o pracovní činnosti. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné...

· 22 sek čtení >
Working woman at home

K výkonu práce pro jinou osobu může dojít také na základě dohody o pracovní činnosti.

Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu, který překračuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tedy který překračuje (ve většině případů) 20 hodin týdně.

Tato doba se však počítá za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena.

Pokud byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena na dobu delší než 52 týdnů, vypočítá se tento průměr z období 52 týdnů.

gdpr data

Slovník: Dokumenty GDPR

OK Legal in Slovník pojmů
  ·   34 sek čtení
Office papers

Slovník: Osobní údaje

OK Legal in Slovník pojmů
  ·   14 sek čtení
Guy working

Slovník: Pracovní smlouva

OK Legal in Slovník pojmů
  ·   19 sek čtení